STALMONT

Gięcie prętów zbrojeniowych

ŒŚwiadczymy usługi gięcia prętów zbrojeniowych, gładkich oraz prostokątnych. Wykonujemy zbrojenia według podanych parametrów na nowoczesnej maszynie zbrojarskiej.

Nasz dział zbrojeń budowlanych oferuje:
  • przeróbkę stali zbrojeniowej w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną,
  • prefabrykację strzemion w dowolnym kształcie (zakres œśrednic od 6 do 12 mm),
  • gięcie prętów zbrojeniowych (zakres œśrednic od 8 do 32 mm) na zautomatyzowanej lini produkcyjnej,
  • transport gotowych zbrojeń.